Tietosuojaseloste

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen Maesemapuodista ei edellytä rekisteröitymistä. Maesemapuoti pyytää sinulta vain tilauksen toimittamiseksi tarpeelliset henkilötiedot.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit kuitenkin halutessasi rekisteröityä Maesemapuodin asiakkaaksi, jolloin hyväksyt henkilötietojesi liittämisen Maesemapuodin asiakasrekisteriin. Tämä helpottaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että näet omalla asiakastililläsi rekisteröitymisen jälkeen tekemäsi tilaukset.

Voit myös halutessasi liittyä Maesemapuodin asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustasi saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiisi. Hyväksyt tuolloin sen, että Maesemapuoti kerää yhteystietosi asiakasrekisteriinsä ja käyttää niitä omassa markkinoinnissaan.

Yksityisyys ja tietosuoja

Maesemapuodin asiakastiedot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan tallenna pankkiyhteystietojasi tai luottokorttitietojasi.

REKISTERINPITÄJÄ

Kauan Decor Oy / Maesemapuoti (Y-tunnus: 3199423-9)

www.maesemapuoti.fi

Kainuuntie 126

88900 KUHMO

Puhelin: 040 758 3518

Sähköposti: puoti@maesema.fi

REKISTERIASIOITA HOITAA

Inkariina Sipiläinen

Puhelin: 040 635 2235

REKISTERIEN NIMET

Maesemapuodin asiakasrekisteri ja tilaustiedot sekä Maesemapuodin uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Maesemapuodin asiakkaaksi, tehnyt tilauksen Maesemapuodista tai tilannut Maesemapuodin uutiskirjeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Maesememapuoti kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Maesemapuodin välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin asiakkaan oma suostumus tai oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin käyttötarkoitus on Maesemapuodin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Maesemapuodin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Maesemapuodin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin ja pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen puoti@maesema.fi tai rekisterinhoitajalle numeroon 040 635 2235.

REKISTERIEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

HUOM! Maesemapuoti ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Maesemapuodin tietojärjestelmissä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Maesemapuodin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Maesemapuodin asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.

Cart

Ostoskori on tyhjä.